Członkowie KB PAN popierają list  KRASP, Rady Nauki i Szkolnictwa Wyższego, PAN,  AMU i środowiska naukowego do  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wycofania projektu Ustawy o Akademii Kopernikańskiej.

https://informacje.pan.pl/informacje/materialy-dla-prasy/3580-apel-srodowiska-naukowego-w-zwiazku-z-planami-utworzenia-akademii-kopernikanskiej

https://amu.pan.pl/amu-apeluje-do-prezydenta-rp/