prof. dr hab. Robert Malinowski - przewodniczący,
Członkowie
prof. dr hab. Marcin Filipecki
prof. dr hab. Andrzej Kononowicz.
prof. dr hab. Ewa Łojkowska
prof. dr hab. Anna Nadolska-Orczyk
prof. dr hab. Wacław Orczyk
prof. dr hab. Tomasz Pniewski
prof. dr hab. Agnieszka Sirko
prof. dr hab. Tomasz Twardowski

Biotechnologia roślin obejmuje:

  • technologie modyfikacji genetycznych (roślin i zwierząt),
  • klonowanie organizmów wykorzystywanych w rolnictwie,
  • selekcję z użyciem markerów molekularnych,
  • diagnostykę (mikromacierze DNA i czujniki biologiczne dla potrzeb wczesnego/ precyzyjnego wykrywania chorób),
  • technologie produkcji paliwa z biomasy,
  • biorolnictwo.