W kadencji 2015-2018 w ramach Komitetu Biotechnologii działają następujące Sekcje:

 
Sekcja Biogospodarki – prof. dr hab. Stanisław Bielecki
Sekcja Analizy Instrumentalnej – prof. dr hab. Jerzy Aleksy Długoński
Sekcja Biotechnologii Medycznej i Etyki – prof. dr hab. Józef Dulak
Sekcja Biotechnologicznego Wykorzystania Mikroorganizmów – dr hab. Małgorzata Barbara Łobocka, prof. SGGW
Sekcja Biotechnologii Roślin - prof. dr hab. Wacław Orczyk
Sekcja Nowe BioTechnologie – prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek
Sekcja Biotechnologii Środowiskowej - prof. dr hab. Korneliusz Miksch
 

Sekcje korespondują do najintensywniej rozwijających się i najmocniej dyskutowanych obecnie działów biotechnologii, czyli: