prof. dr hab. Jerzy Aleksy Długoński - przewodniczący,
Członkowie:
prof. dr hab. Katarzyna Lisowska
dr hab. Przemysław Bernat
dr hab. Sylwia Różalska
dr Rafał Szewczyk.
 
Biotechnologia jest dyscypliną powstałą w latach 70. ubiegłego wieku i podstawowym impulsem do jej wyłonienia był postęp wiedzy, jaki nastąpił w zakresie biologii molekularnej, a przede wszystkim niewielkiego jej fragmentu nazwanego inżynierią genetyczną. Definicje biotechnologii zmieniają się sukcesywnie, np. w USA doczekano się ostatnio już trzeciej formuły, bardzo zbliżonej do formuły przyjętej w Polsce w 2007 roku przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ta ostatnia jest dwuczęściowa i w pierwszej części precyzuje, że ,,biotechnologia jest interdyscyplinarną dziedziną nauki i techniki zajmująca się zmianami materii żywej i nieożywionej poprzez wykorzystanie organizmów żywych , ich części, bądź pochodzących od nich produktów, a także modeli procesów biologicznych w celu tworzenia wiedzy, dóbr i usług”. Natomiast druga część tej definicji wskazuje listę  technik stosowanych w biotechnologii i wymienia się w niej następujące kategorie: ,,DNA/RNA; Białka i inne cząsteczki; Komórki, kultury komórkowe i inżynieria komórkowa; Geny i wektory RNA; Techniki procesów biotechnologicznych; Bioinformatyka; Nanobiotechnologia.” (za "Biotechnologia roślin" red. S. Malepszy, PWN 2012)