prof. dr hab. Małgorzata Barbara Łobocka - przewodnicząca,
Członkowie:
prof. dr hab. Jacek Bielecki
prof. dr hab. Ewa Łojkowska
prof. dr hab. inz. Marcin Łukaszewicz
prof. dr hab. Anna Skorupska
prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
dr hab. Tamara Aleksandrzak-Piekarczyk
 
Biotechnologia − i w szerszym kontekście − biogospodarka to dziś obszar najszybszego postępu i wykorzystania osiągnięć naukowych w praktyce. Genetycznie modyfikowane organizmy [GMO] oraz wg, nowej terminologii Genetycznie modyfikowane Mikroorganizmy [GMM] w gospodarce stanowią innowacyjną i nowoczesną technologię, mającą na celu rozwój ekonomiczny i jakościowy w produkcji żywności (w tym pasz), biomateriałów, bioenergii i biofarmaceutyków, a zatem w praktyce w całej gospodarce, która w najbliższej przyszłości winna być biogospodarką. Nowa technologia GMO wywołuje niepewność i niepokój społeczeństwa, ponieważ zagadnienie to jest nadal niezrozumiałe dla szerokiego kręgu odbiorców. W wielokrotnie realizowanych badaniach opinii publicznej wskazuje się, że konsumenci w dalszym ciągu czują się niewystarczająco poinformowani nt. GMO. Z brakiem wiedzy związane są zwykle ogromne emocje społeczne, jednakże jest to naturalna reakcja człowieka na rozwiązania innowacyjne. W konsekwencji, krytycznego znaczenia nabiera kwestia biobezpieczeństwa człowieka i środowiska w kontekście uregulowań prawnych związanych z biotechnologią, czy też interpretacja zagadnienia własności intelektualnej w odniesieniu do nowoczesnej biotechnologii. Szczególnie mocna krytyka biotechnologii wynika z nastawienia opinii społecznej do takich kwestii jak globalizacja, monopolizacja czy też jednolity patent europejski, w którym  Polska nie uczestniczy.