Prof. dr hab. Joanna Surmacz-Górska - przewodniczqca

Czionkowie:
prof. dr hab. Jolanta Bryjak
prof. dr hab. Jerzy Długonski
prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz
prof. dr hab. Liliana Krzystek
prof. dr hab. Joanna Mankiewicz-Boczek
prof. dr hab. Korneliusz Miksch
prof. dr hab. Katarzyna Lisowska
prof. dr hab. Zofia Piotrowska-Seget
prof. dr hab. Anna Skorupska

 

Strategiczne obszary działania i zadania biotechnologii środowiskowej 

• Biomonitoring i bioremediacja zanieczyszczeń(szczególnie ksenobiotyków) występujących w wodach, ściekach, glebach, gazach, odpadach stałych i osadach dennych
• Zagospodarowanie i oczyszczanie wód, ścieków, odpadów stałych i gazów
• Rozwój (bio)technologii pozyskiwania energii z biomasy i odpadów zawierających frakcje ulegające biodegradacji np. agro-odpadów (odnawialne źródła energii OZE)
• Rozwój i propagowanie biotechnologii wspomagających gospodarkę obiegu zamkniętego (GOZ)
• Wykorzystanie odpadów stałych, ciekłych i gazowych w biologicznych procesach produkcji związków chemicznych i paliw (biorafinerie)
• Rozwój nowych metod likwidacji zagrożeń ekologicznych np. biosekwestracja CO2 (biowiazanie CO2 )

Bardzo ważne dla biotechnologów środowiskowych jest rozwijanie współpracy z Sekcją Środowiskową European Federation of Biotechnology (EB-EFB) - kliknij by otrzymać więcej informacji.

Informacja o 2nd International Meeting on New Strategies in Bioremediation Processes “BIOREMID 2019” w Porto