prof. dr hab. Józef Dulak - przewodniczący,

Członkowie:
prof. dr hab. Ewa Bartnik
prof. dr hab. Anna Maria Ciemerych-Litwinienko
prof. dr hab. Barbara Nawrot
prof. dr hab. Agnieszka Sirko.
prof. dr hab. Tomasz Twardowski
prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
dr hab. Dariusz Śladowski
dr hab. Marcin Waligóra

Najwazniejsze zadania biotechnologii medycznej w Polsce:

  • wczesne wykrywanie wad genetycznych i rozwojowych,
  • rozwój nowoczesnych metod i systemów analitycznych,
  • rozwój metod i technik profilaktyki, diagnostyki i terapii chorób zakaźnych i zakażeń ważnych z punktu widzenia zdrowia publicznego,
  • opracowanie materiałów biomedycznych nowej generacji,
  • rozwój nowych technologii w wykrywaniu i zwalczaniu chorób odzwierzęcych,
  • rozwój genomiki, proteomiki, transkryptomiki i bioinformatyki – jako nowych technik w medycynie,
  • badania nad hodowlą komórek, tkanek i narządów do transplantacji.