Do 22 lipca 2022 r. trwają konsultacje publiczne ram prawnych dotyczących roślin uzyskiwanych w drodze ukierunkowanej mutagenezy i cisgenezy oraz produktów spożywczych i paszowych otrzymanych z takich roślin. Podstawą inicjatywy są ustalenia z badania Komisji dotyczącego nowych technik genomowych.

Inicjatywa ma na celu utrzymanie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska, umożliwienie innowacji w systemie rolno-spożywczym oraz przyczynienie się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu i strategii „od pola do stołu”