Naczelna Rada Lekarska przyjęła w piątek, 8 kwietnia, stanowisko w sprawie terapii komórkowych.

 https://nil.org.pl/aktualnosci/6009-stanowiska-podjete-przez-nrl-w-dniu-8-kwietnia-2022-r

 Stanowisko to przyjmuje  i aprobuje stanowisko zespołu ekspertów NRL ds. terapii komórkowych i komórek macierzystych, powołanego w maju ub. roku.  Zespół przyjął na początku marca stanowisko, które poparła w.w. uchwała NRL, a które dostępne jest pod poniższym linkiem (także na stronie NIL).

 https://nil.org.pl/aktualnosci/5996-terapie-komorkowe-sukcesy-i-zagrozenia

 Znajduje się tam także informacja o konferencji, która odbyła się 31 marca. Obok przyjętego przez NRL stanowiska Zespołu NRL zamieszczone są tam także propozycje zaleceń dla komisji bioetycznych oraz informacji dla pacjentów.

 Informacje o konferencji są także na stronie Gazety Lekarskiej  - https://gazetalekarska.pl/?p=66701

 Komitet Biotechnologii PAN od dawna zabierał głos w tej ważnej sprawie. Stanowisko Komitetu Biotechnologii z 9 września 2019 r., poparte  kolejnymi uchwałami Komitetu  z 2019,  2020 i 2021 roku, znajduje potwierdzenie w stanowisku Naczelnej Rady Lekarskiej.