Przywilejem i prawem konsumenta jest posiadanie informacji o produkcie i decydowanie o jego zakupie. Jednakże dane przedstawiane konsumentowi [zazwyczaj na opakowaniu] musza spełniać szereg zasadniczych kryteriów, takich jak wiarygodność, prostota i rzeczowość, co więcej powinny być poparte autorytetem zewnętrznym w stosunku do producenta. Kwestia znakowania produktów jako "wolne od GMO" jest szeroko dyskutowana nie tylko w Polsce. Doskonałą ilustracją wskazującą na złożoność standardów znakowania produktów jest artykuł opublikowany w Food Policy autorstwa: E. Castellaria, C. Soregarolia, T. J. Venusb i J. Wesselerc pt. „Food processor and retailer non-GMO standards in the US and EU and the driving role of regulations” (2018). Autorzy porównują standardy znakowania towarów non-GMO w UE i USA. W USA średnia sprzedaż produktów oznaczonych jako non-GMO wzrosła z 3 mld USD w 2012 r. do 11 mld USD w 2015 r. W 2017 r. w Austrii i Niemczech działało odpowiednio 55 i 266 firm, oferujących produkty non-GMO. W obydwu przypadkach zasadniczą cześć towarów znakowanych stanowiły produkty zwierzęce, takie jak sery, jajka i mleko. Warto zaznaczyć, że zarówno w USA jak i UE, produkty pochodzące od zwierząt skarmianych paszami GMO nie podlegają obowiązkowi znakowania.
Firmy stosują różnorodne metody mające na celu zainteresować konsumenta i wpłynąć na jego prawo wyboru. Jednocześnie konsument winien wiedzieć jaki jest koszt przedstawionej na produkcie informacji „wolne od GMO” oraz jakie są koszty związane z wiarygodnością takiego przekazu. Przykładowo Spółdzielnia Mleczarska Spomlek wprowadziła dodatek motywacyjny dla rolników, w kwocie 10 gr do litra mleka w skupie, jeśli przystąpią do programu NON GMO (Burda, 2017). W konsekwencji konsument zapłaci wyższą cenę za produkt w supermarkecie.
Agata Tyczewska i Ewa Woźniak

Referencje:
Burda E. 2017. Spomlek dopłaci dostawcom mleka, którzy zrezygnują z pasz GMO. Dziennik Wschodni, https://www.dziennikwschodni.pl/biala-podlaska/spomlek-doplaci-dostawcommleka-ktorzy-zrezygnuja-z-pasz-gmo,n,1000204984.html [dostęp: 02.07.2018].

Castellaria E., Soregarolia C., Venusb T. J., Wesselerc J. (2018). Food processor and retailer non-GMO standards in the US and EU and the driving role of regulations. Food Policy 78: 26-37.