Na posiedzeniu Komitetu Biotechnologii dn. 12.05.2014 r. odbyła się sesja naukowa „Biotechnologia w ośrodku poznańskim” prezentująca osrodki naukowe w Wielkopolsce zajmujace się szeroko pojętą temtyką biotechnologiczną (poniżej w tekście znajdują się aktywne łącza do prezentacji poszczególnych ośrodków). Sesję prowadził prof. dr hab. Ryszard Słomski. Jednostki działające na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza zaprezentowała prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska. Instytuty Polskiej Akademii Nauk - Instytut Chemii Bioorganicznej, Instytut Genetyki Roślin, Instytut Genetyki Człowieka i Instytut Dendrologii -  zaprezentował prof. dr hab. Marek Figlerowicz. Działania z zakresu biotechnologii na Uniwersytecie Medycznym omówiła dr Hanna Dams-Kozłowska. Biotechnologia w Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich oraz w Instytucie Ochrony Roślin PIB została zaprezentowana przez dr Karolinę Wielgus, a  na Uniwersytecie Przyrodniczym - prof. dr hab. Włodzimierz Grajek (żywność i przemysł)  wraz z prof. dr hab. Ryszardem Słomskim (rośliny i zwierzęta). Dotychczasowe osiągnięcia i perspektywy rozwoju biotechnologii w Wielkopolsce wywarły bardzo duże wrażenie na zgromadzonych.