Na posiedzeniu Komitetu Biotechnologii z 13.11.2012r. odbyła się prezentacja krakowskiego środowiska zajmującego się biotechnologią.  Przedstawiono kilka referatów pod wspólnym tytułem Biotechnologia w środowisku krakowskim, które ukazywały potencjał i wspólne projekty różnych ośrodków naukowych w Małopolsce. Szczególną uwagę zwrócono na konsolidację działań poszczególnych zespołów w celu zdobycia funduszy na rozwój oraz działania komercjalizacji odkryć naukowych. Niniejszym przedstawiamy pokazane materiały w formie pdf. Prof. Kazimierz Strzałka dokonał wprowadzenia i przedstawił projekt  „Małopolskie Centrum Biotechnologii”. Prof. Henryk Kołoczek omówił aktywność badawczą i edukacyjną z zakresu biotechnologii na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie,  Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Politechnice Krakowskiej. Prof. Jacek  Jura przedstawił informację o badaniach biotechnologicznych prowadzonych w Instytucie Zootechniki (Balice). Prof. Józef Dulak zaprezentował projekty: Biotechnologia Molekularna dla Zdrowia, oraz Centrum Projektowania Leków (JCET). Prof. Adam Dubin opowiedział o działalności biotechnologicznej w firmie Selvita. Dr Kazimierz Murzyn zaprezentował klaster Life Sciences oraz niektóre firmy biotechnologiczne w nim zrzeszone. Zapraszamy do zapoznania się z załączonymi materiałami.