Dnia 9 września, 2013 roku, wPałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyło się posiedzenie plenarne Komitetu Biotechnologii, w trakcie którego zaprezentowano potencjał i wspólne projekty różnych ośrodków naukowych w Trójmieście. Sesję naukową prowadziła prof. dr hab. Ewa Łojkowska, wiceprzewodnicząca Komitetu. Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, prorektor Uniwersytetu Gdańskiego ds. Nauki, ogólnie przedstawił badania z zakresu biotechnologii w UG i współpracę uczelni wyższych z Parkami Technologicznymi Trójmiasta. Prof. dr hab. Jacek Bigda, dyrektor Biura Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ds. Strategii i Współpracy Międzynarodowej, kierownik Katedry Biotechnologii Medycznej Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed zaprezentował badania z zakresu biotechnologii w GUMed. Z kolei Prof. dr hab. Józef Kur, kierownik Katedry Mikrobiologii Politechniki Gdańskiej omówił wachlarz badań z zakresu biotechnologii w PG podając również przykłady trójmiejskich firm biotechnologicznych. Prof. dr hab. Igor Konieczny Dziekan MWB UG i GUMed dokonał przeglądu badań i osiągnięć MWB UG i GUMed. Na koniec Prof. dr hab. Krzysztof Bielawski, kierownik Zakładu Diagnostyki Molekularnej, koordynator projektu 7 PR UE, RegPot Mobi4Health - „Centre of Molecular Biotechnology for Health Life” zaprezentował założenia, plany i stan realizacji tego ciekawego projektu.