Na posiedzeniu Komitetu Biotechnologii dn. 27.10.2014 r. odbyła się sesja naukowa „Biotechnologia w ośrodku warszawskim” prezentująca instytucje naukowe na mazowszu zajmujace się szeroko pojętą temtyką biotechnologiczną.

Zaprezentowano kolejno (kliknięcie na nazwę instytucji otworzy pdf prezentacji):

•    Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej - Prof. dr hab. Jacek Kuźnicki
•    Instytutu Nenckiego PAN – dr Witold Konopka
•    Instytut Biochemii i Biofizyki PAN - Prof. dr hab. Wojciech Bal
•    Centrum Nowych Technologii UW – Prof. dr hab. Piotr Węgleński
•    Instytut Genetyki i Biotechnologii Wydziału Biologii UW – Prof. dr hab. Paweł Golik
•    Instytutu Biologii Eksperymentalnej i Biotechnologii Roślin Wydziału Biologii UW - Prof. dr hab. Paweł Sowiński,
•    Instytut Biotechnologii i Antybiotyków – dr. Małgorzata Kęsik-Brodacka
•    Politechnika Warszawska – dr hab. Joanna Cieśla
•    Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN - Prof. dr hab. Andrzej Chwojnowski
•    Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN - Prof. dr hab. Lech Zwierzchowski
•    Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Prof. dr hab. Janusz Zimny
•    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – dr hab. Wojciech Pląder i Prof. Stanisław Karpiński

Dotychczasowe osiągnięcia i perspektywy rozwoju biotechnologii na mazowszu wywarły bardzo duże wrażenie na zgromadzonych choć jak widać nie udało się zaprezentować wszystkich ośrodków - lista będzie uzupełniana i aktualizowana.