Warszawa, dnia 4 września 2023 r.
GPAW.004.23.4.2023


 

Szanowni Państwo!


Uprzejmie przypominam o rozpoczętym procesie wyborczym do komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk. Wybory odbywają się przy pomocy
elektronicznego systemu wyborczego Polskiej Akademii Nauk.
Zgodnie z harmonogramem rejestracja osób uprawnionych do głosowania zakończy się 6 października b.r. Dokonanie rejestracji wymaga zalogowania się w systemie na stronie
https://esw.pan.pl/Account/Login i postępowania zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie https://pan.pl/regulamin-2/.
Będę niezmiernie wdzięczny za udostępnienie tej informacji na stronie internetowej Komitetu oraz szerokie jej rozpowszechnienie wśród Członków
Komitetu Naukowego bieżącej kadencji. Jest niezmiernie ważne, aby za Państwa pośrednictwem informacja o wyborach do komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk dotarła nie tylko do aktywnych zawodowo samodzielnych pracowników naukowych, ale również do środowiska emerytowanych pracowników naukowych, którzy pragną aktywnie włączyć się w społeczny ruch nauki.

Z poważaniem,

prof. Aleksander Welfe

Wiceprezes PAN
członek rzeczywisty PAN