Drodzy Członkowie EU-SAGE,

 

Dziękuję bardzo za uwagi do wniosku legislacyjnego KE. W załączniku znajduje się ostateczny projekt dokumentu „EU-SAGE comments to the NGT regulatory proposal”, który udostępniliśmy Komisji i Parlamentowi. Uwagi te są już uwzględniane przez obie komisje: AGRI i ENVI odpowiedzialne za proces legislacyjny w Parlamencie Europejskim.

Serdeczne pozdrowieniam

Dirk

 

Profesor Dirk Inze

Emerytowany Lider Grupy

Innowacyjna hodowla

Przewodniczący EU-SAGE

Członek Rady Naukowej ERC

Centrum Biologii Systemów Roślin VIB-UGent

Technologiepark-Zwijnaarde 71 - 9052 Gandawa - Belgia