5 lipca Komisja Europejska opublikowała swój wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie roślin uzyskanych za pomocą niektórych nowych technik genomicznych oraz żywności i paszy, które można tych roślin otrzymać:

https://food.ec.europa.eu/system/files/2023-07/gmo_biotech_ngt_proposal.pdf

On the 5th of July the European Commission published their proposal for a regulation on plants obtained by certain new genomic techniques and their food and feed, which can be found here: https://food.ec.europa.eu/system/files/2023-07/gmo_biotech_ngt_proposal.pdf


Additionally, annex 1 https://food.ec.europa.eu/system/files/2023-07/gmo_biotech_ngt_proposal_annex.pdf  describes the criteria of equivalence of NGT plants to conventional plants.

The EU-SAGE reaction can be found on our website: https://www.eu-sage.eu/news/eu_NGT_crops