Komitent Biotechnologii PAN opracował w postaci uchwały stanowisko w sprawie nieuprawionych terapii komórkowych i konieczności zmian legislacyjnych.

W głosowaniu jawnym prowadzonym online w dniach 16 i 17 lutego 2023 r. członkowie Komitetu Biotechnologii PAN w kadencji 2020-2023 w liczbie 39 osób (w skład KB PAN wchodzą 44 osoby, głosowało 39 osób) jednomyślnie potwierdzają zasadność i słuszność przedstawionego poniżej stanowiska.

Uchwała w załączniku

Uchwala KB PAN