Serdecznie zapraszamy na II edycję konferencji EkoBioTox

"Znaczenie ekotoksykologii, bioindykacji, biodegradacji w identyfikacji i rozwiązywaniu problemów środowiskowych w dobie antropocenu i zmiany klimatu od skali molekularnej do krajobrazowe

organizowanej pod patronatem Komitetu Biotechnologii PAN

w dniach 19-21 kwietnia 2023 przez Katedrę Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii oraz Katedrę UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego, Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN w Łodzi, Gdański Uniwersytet Medyczny, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, firmę Tigret. 

 

EkoBioTox2023