Z przyjemnością informujemy, iż laureatką X edycji konkursu o Nagrodę Komitetu Biotechnologii PAN im. Prof. Wacława Szybalskiego dla młodego badacza za najlepszą pracę naukową opublikowaną w roku 2021 została

Pani dr inż. Karolina Jarzyniak

Katedry Biochemii i Biotechnologii, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Nagrodę przyznano za publikację

Early stages of legume-rhizobia symbiosis are controlled by ABCG-mediated transport of active cytokinins”

opublikowaną w czasopiśmie Nature Plants w 2021 roku ature P lants, IF: 19,328, JCI percentile 99.81, której dr inż. Karolina Jarzyniak jest pierwszą autorką.

Zwycięska  publikacja zawiera kompleksową analizę funkcjonalną jednego z transporterów ABCG, u modelowej rośliny bobowatej Medicago truncatula. Praca stanowi odpowiedź na pytanie w jaki sposób aktywne systemy transportu wpływają na proces symbiozy roślin z bakteriami wiążącymi azot atmosferyczny. Uzyskane wyniki pozwoliły na powiązanie białek ABCG z transportem cytokinin, hormonów roślinnych kluczowych w procesie formowania brodawek korzeniowych. Wykazano, iż brak analizowanego transportera skutkuje zaburzeniem odpowiedzi komórek korzenia na cytokininy, co pociąga za sobą konsekwencje w postaci spadku liczby powstających brodawek korzeniowych, stanowiących swoiste ,,fabryki”, w których bakterie przekształcają azot atmosferyczny do formy przyswajalnej przez roślinę.

Serdecznie gratulujemy wyróżnienia i życzymy wielu sukcesów naukowych!