15.2.2023 r. opublikowane zostało

SPRAWOZDANIE KOMISJI
w sprawie doświadczeń państw członkowskich związanych z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/41/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie ograniczonego stosowania mikroorganizmów zmodyfikowanych genetycznie w latach 20192021.