W porozumieniu z Władzami Polskiej Akademii Nauk przedstawiamy odpowiedź Komitetu Biotechnologii PAN na pismo prezesa Polskiego Banku Komórek Macierzystych

Poniżej stanowisko Komitetu, załącznik do tego pisma, oraz  pismo prezesa PBKM

Stanowisko Komitetu w odpowiedzi na list prezesa PBKM

Załacznik do stanowiska

Pismo prezesa PBKM