W wyniku prac i starań Komitetu Biotechnologii powstaje nowe pismo EFB Bioeconomy Journal. W redakcji pisma znajduje się Profesor Tomasz Twardowski.

Więcej informacji o członkach redakcji oraz pismie można znaleźć na poniżej podlinkowanych stronach.

https://www.journals.elsevier.com/efb-bioeconomy-journal/editorial-board

https://www.journals.elsevier.com/efb-bioeconomy-journal/