Komitet Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk, skupiający ekspertów z zakresu nauk biologicznych,
stosowanych w różnych dziedzinach gospodarki, a zarazem członek sieci European Sustainable
Agriculture through Genome Editing (EU-SAGE, https://www.eu-sage.eu/), wspiera apel EU-SAGE
wzywający do promowania proporcjonalnego i niedyskryminującego podejścia do innowacyjnych
metod hodowli roślin. Wykorzystanie nowych technik hodowli roślin (w tym edycji genomu metodą
CRISPR) powinno znacząco wspomóc realizację Europejskiego Zielonego Ładu (ang. European Green
Deal), jak i strategii „Od pola do stołu” (ang. Field to Fork). Dyskusja na ten temat na forum unijnym
już trwa. Apelujemy do władz Rzeczypospolitej Polskiej, aby podczas wypracowywania rozwiązań
prawnych stosować podejście merytoryczne i wspierać oparte na wiedzy naukowej rozwiązania.
Wykorzystanie wspomnianej technologii będzie sprzyjać polskim hodowcom roślin, rolnikom,
eksporterom i konsumentom.

Poniżej przedstawiamy oryginalny i przetłumaczony na język polski tekst apelu skierowanego przez
EU-SAGE do Komisji Europejskiej:

EU-SAGE EC letter

EU-SAGE EC letter(wersja polska)