Na posiedzeniu Komitetu Biotechnologii dn. 19.10.2016 r. odbyła się kolejna sesja naukowa z cyklu "Mapa polskiej biotechnologii" prezentująca osrodki naukowe w Lublinie i Totuniu (poniżej w tekście znajdują się aktywne łącza do prezentacji poszczególnych ośrodków). Sesję prowadził prof. dr hab. Marek Tchórzewski, który zaprezentował Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Prof. Zdzisław Targoński przedstawił jednostki działające na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Obecnosć na mapie zaznaczyły również - Katolicki Uniwersytet Lubelski, zaprezentowany przez dr Macieja Masłyka, oraz Instytut Agrofizyki PAN, zaprezentowany przez dr hab. Magdalenę Frąc. Liczne bardzo interesujące aktywności biotechnologiczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprezentował dr hab. Jarosław Tyburski. Osiągnięcia i perspektywy rozwoju biotechnologii w pokazanych ośrodkach wywarły duże wrażenie na zgromadzonych.