Na posiedzeniu plenarnym 21.10.2015 r. odbyła się prezentacja z cyklu "Mapa polskiej biotechnologii", przedstawiając tym razem osiągnięcia i potencjał łódzkiego ośrodka biotechnologicznego. Prezentację zorganizował i rozpoczął prof. Jerzy Długoński podkreślając znaczenie tego ośrodka dla rozwoju biotechnologii w Polsce. Następnie prezentowane były uczelnie wyższe: Politechnikę Łódzką przedstawiali Prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki, Prof. dr hab. Maria Koziołkiewicz, Prof. dr hab. inż. Stanisław Ledakowicz, oraz Dr hab. inż. Piotr Walczak; Uniwersytet Łódzki był reprezentowany przez: Prof. dr hab. Jerzego Długońskiego, Prof. dr hab. Andrzeja Kononowicza, Dr hab. Katarzynę Lisowską, prof. nadzw. UŁ oraz Dr Rafała Szewczyka, a Uniwersytet Medyczny w Łodzi przez Prof. dr hab. Andrzeja Bednarka. Biotechnologiczną aktywność jednostek naukowych PAN przedstawiali: Prof. dr hab. Barbara Nawrot - Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych w Łodzi, dr hab. Joanna Mankiewicz-Boczek - Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii w Łodzi i Prof. dr hab. Zdzisław Leśnikowski - Instytut Biologii Medycznej w Łodzi. Nie zabrakło również prezentacji Instytutu Medycyny Pracy w  Łodzi dokonanej przez Prof. dr hab. Konrada Rydzyńskiego oraz Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach przez Dr hab. Joannę Puławską, prof. IO.