Komitet Biotechnologii PAN podpisuje się pod apelem prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezesa Polskiej Akademii Nauk, Przewodniczącego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, Przewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów w sprawie konsekwencji wyroku Trybunału Konstytucyjnego ogłoszonego 22 października 2020.

Pełna treść dokumentuw linku poniżej

https://www.krasp.org.pl/pl/Aktualnosci/?id=21450/Wspolny_Apel_KRASP-RGNiSW-PAN-PSRP-KRD_w_sprawie_wyroku_TK