Komitet Biotechnologii PAN popiera stanowisko prof. Jerzego Duszyńskiego, prezesa Polskiej Akademii Nauk przedstawione w związku z uzasadnionymi protestami społecznymi przeciwko decyzji Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października br. Komitet Biotechnologii PAN podkreśla, iż w sprawach dotyczących najbardziej dramatycznych wyborów o przerwaniu lub kontynuacji ciąży decydujący głos powinien należeć do kobiet, wspomaganych przez merytoryczne porady lekarzy-specjalistów.

Poniżej link do postu prof. Jerzego Duszyńskiego zamieszczonego na facebooku.

https://www.facebook.com/jerzy.duszynski.9/posts/4559598394110738