Zapraszamy do zapoznania się z pismem do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego odnośnie klasyfikacji czasopism i ewaluacji jednostek znajdującego się w poniższym załączniku.

Pismo MNiSW