Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem prezydium PAN znajdującym się w poniższym załączniku.

Stanowisko prezydium PAN dotyczące prób blokowania wolności debaty naukowej i wyrażania naukowych opinii