Zgodnie z zapowiedzią, 25 lipca 2018r., Trybunał Sprawiedliwości UE wydał orzeczenie dotyczące mutantów roślin otrzymanych metodami edycji genomów, takimi jak te wykorzystujące nukleazy TALEN czy CRISPR/Cas9, zaliczając je do GMO. Oznacza to, że nowe odmiany podlegać mają tym samym restrykcyjnym przepisom. Zachęcamy do przeczytania oświadczenia prasowego Trybunału oraz pełnego tekstu orzeczenia (link w załączonym dokumencie).

Znalezione obrazy dla zapytania europejski trybunał sprawiedliwości