Niedawno ISAAA (International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications) opublikowało kolejny raport na temat areału upraw roślin genetycznie modyfikowanych - za rok 2017. Dane świadczą o tym, że GMO cieszy się niezmiennie wysoką popularnością wśród rolników, którzy odnoszą wymierne korzyści. W 2017 r. areał upraw roślin GM wzrósł w stosunku do 2016 r. o 3% (to w przybliżeniu 1/6 powierzchni Polski). GMO uprawiano w 24 państwach (o dwa mniej w stosunku do 2016 r. – z zestawienia wypadły Czechy i Słowacja). Wzrost powierzchni upraw w stosunku do 2016 r. spowodowany jest zwiększeniem areału roślin GM w takich państwach jak USA (o 3 proc.), Kanadzie (18), Brazylii (2), Indiach (6) czy Pakistanie (3). Zapraszamy do lektury raportu lub do przejrzenia głównych figur i infografik.

ISAAA