Trwają prace legislacyjne nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych. Aktualne losy tej ustawy można śledzić na stronach Sejmu RP pod adresem http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2394.

Za niecałe 2 lata w Polsce, w Krakowie odbędzie się najważniejsze wydarzenie naukowe dla biotechnologów z tej części świata - European Congress on Biotechnology.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją (link do zaproszenia na ECB17)  zaprezentowanyą na tegorocznym 16tym ECB w Edynburgu w Szkocji (link do strony ECB16).

W dniu 10 kwietnia 2014 roku w Centrum Neurobiologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie w ramach zebrania plenarnego Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN  odbyła się dyskusja dotycząca udziału polskich naukowców w programie Horyzont 2020. W dyskusji wzięli udział m.in. prof. Lech Michalczuk (zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Ogrodnictwa PIB w Skierniewicach), prof. Janusz Bujnicki (członek Akademii Młodych Uczonych  z  Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie), dr hab. Andrzej Dziembowski (członek Akademii Młodych Uczonych z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN), mgr Anna Wiśniewska, zastępca Dyrektora ds. priorytetów horyzontalnych Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej). Prezentacje/konspekty ich wypowiedzi można znaleźć pod następujacym linkiem: http://www.instytucja.pan.pl/index.php/wydziay/wydzia-ii/aktualnoci-wydziau/2348-horyzont-2020-jak-zwiekszyc-poziom-naszego-sukcesu

Komitet Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk i Polska Federacja Biotechnologii byli patronami konferencji naukowej „Czerwona biotechnologia u podstaw bioekonomii”, która odbyła się 12 marca 2014 r. w Warszawie. Konferencja organizowana była podczas XVI Międzynarodowych Targów Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab 2014.

Konferencja poświęcona była polskim sukcesom w biotechnologii, zagadnieniom diagnostyki molekularnej oraz społecznym, formalnym i prawnym aspektom biotechnologii. Zebranych powitała i wprowadziła w tematykę przewodnicząca konferencji dr Małgorzata Kęsik-Brodacka. Zebrani wśród których znaleźli się przedsiębiorcy, naukowcy, studenci oraz pracownicy administracji, mieli możliwość wysłuchania wykładów wygłoszonych przez ekspertów w dziedzinie biotechnologii:

The European Congress on Biotechnology is the leading conference for academic and industrial biotechnologists in Europe organised by the European Federation of Biotechnology. The 16th biennial event will take place in the beautiful and historic city of Edinburgh, Scotland from 13-16 July, 2014. For more information see congress web page: http://www.ecb16.com/ or special flyer.

Podkategorie