Committee for Risk Assessment (RAC) działający pod auspicjami European Chemical Agency (ECHA) w oparciu o dostępną i aktualną ewidencję naukową nie zaklasyfikował glifosatu do jako kancerogenu, mutagenu ani jako trucizny wpływającej na rozrodczość. Glifosat jest substancją czynną wielu herbicydów, a bakteryjny gen odporności na glifosat znajduje się w ponad połowie odmian roślin genetycznie zmodyfikowanych uprawianych na całym świecie. Zaostrzenia klasyfikacji domaga się wiele organizacji, ale w oparciu jedynie o uprzedzenia i dane o znikomej wartości naukowej.

Więcej informacji pod adresem: https://echa.europa.eu/-/glyphosate-not-classified-as-a-carcinogen-by-echa oraz http://www.agronews.com.pl/agrotv/1192,co_dalej_z_glifosatem_rola_echa_w_procesie_przedluzenia_licencji.html