FPWS

Z przyjemnością informujemy, iż w 2016 roku w konkursie o Nagrodę Komitetu Biotechnologii PAN im. Profesora Wacława Szybalskiego przyznano dwie równorzędne nagrody:

dla dr Julii Staręgi-Rosłan z Zakładu Biomedycyny Molekularnej, z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu za pracę:

Starega-Roslan J, Galka-Marciniak P, Krzyzosiak W.J. Nucleotide sequence of miRNA precursor contributes to cleavage site selection by Dicer. Nucleic Acids Research, 2015, 1 (IF: 9,2020; punkty MNISW: 40)

oraz

dla mgr Karola Czubaka z Zakładu Genetyki Molekularnej, z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu za pracę:

Czubak K, Lewandowska A.M, Klonowska K, Roszkowski K, Kowalewski J, iglerowicz M, Kozłowski P. High copy number variation of cancer-related microRNA genes and frequent amplification of DICER1 and DROSHA in lung cancer/ Oncotarget, 2015, (6), 27: 23399-23416. (IF: 6,368; punkty MNISW: 40).

Lista prac nominowanych do nagrody w roku 2016: WYNIKI KONKURSU 2016

Informmujemy również, iż  tegoroczną mniejszą nagrodę Komitetu Biotechnologii PAN i Redakcji kwartalnika BioTechnologia ufundowaną  przez Fundację im. Profesora Wacława Szybalskiego  przyznano za artykuł:

A new method for detecting cross-inhibition effects in the environmental biocatalytic processes.
Zoltán Herke, Thomas Maskow, Zsolt István Németh. BioTechnologia vol. 96(4) C pp. 279-284 C 2015.
DOI: https://doi.org/10.5114/bta.2015.57732

SERDECZNIE GRATULUJEMY!