Zebrania plenarne:

I Plenarne posiedzenie KB PAN 20.05.2020:

 II Plenarne posiedzenia KB PAN 26.10.2020

III Plenarne posiedzenia KB PAN 17.05.2021

IV Plenarne posiedzenie KB PAN 09.11.2021

V Plenarne posiedzenie KB PAN 10.05.2022

VI Plenarne posiedzenie KB PAN 6.12.2022

Program posiedzenia plenarnego Komitetu Biotechnologii PAN w dniu 6 grudnia 2022.

VII Plenarne posiedzenie KB PAN 22.05.2023

Program posiedzenia plenarnego Komitetu Biotechnologii PAN w dniu 22 maja 2023.

 

Uchwały:

Uchwała Nr 1 Komitetu Biotechnologii PAN z dnia 26 października 2020 r. w sprawie Regulaminu Komitetu Biotechnologii PAN

Uchwała Nr 2 Komitetu Biotechnologii PAN z dnia 26 października 2020 r. w sprawie powołania Honorowego Przewodniczącego

Komitetu Biotechnologii PAN

Uchwała Nr 3 Komitetu Biotechnologii PAN z dnia 26 października 2020 r. w sprawie struktury Komitetu Biotechnologii PAN

Uchwały Nr 4 i 5 Komitetu Biotechnologii PAN z dnia 26 października 2020 r. w sprawie struktury i sekcji Komitetu Biotechnologii PAN