Na posiedzeniu plenarnym 13.11.2017 r. odbyła się kolejna prezentacja z cyklu "Mapa polskiej biotechnologii", przedstawiając tym razem osiągnięcia i potencjał biotechnologów ze Szczecina. Sesję poprowadzili dr hab. inż. Arkadiusz Pietruszka, Dziekan Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz dr hab. inż. Karol Fijałkowski, Prodziekan ds. nauki i współpracy tejże jednostki. Panowie Dziekani bardzo ciekawie przedstawili laboratoria z macierzystej uczelni z Wydziałów Nauk o Żywności i Rybactwa, Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Technologii i Inżynierii Chemicznej oraz Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt. Ponadto zaprezentowano jednostki z Wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Klikając na łącze można zobaczyć prezentację ilustrującą omawiane osiągnięcia w formie pdf.