BioRemid

W dniach 24 - 25 października 2019 obyła się konferencja 2nd International Meeting on New Strategies in Bioremediation Processes “BIOREMID 2019”. W zorganizowanym w Porto (Portugalia) przez University of Porto spotkaniu uczestniczyło około 150 naukowców, reprezentujących kilkanaście państw z całego świata. Konferencja składała się z 7 sesji tematycznych, wygłoszono łącznie 28 referatów i zaprezentowano 104 postery. Wiodącym tematem była wymiana najnowszych osiągnięć i doświadczeń w rozwiązywaniu problemów środowiskowych, ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji, monitorowania i usuwania mikrozanieczyszczeń, rekultywacji miejsc zanieczyszczonych substancjami priorytetowymi oraz wpływu działalności antropogenicznej na naturalne zbiorowiska mikrobiologiczne.

Polskę reprezentowali pracownicy Katedry Biotechnologii Środowiskowej Politechniki Śląskiej w składzie: dr hab. inż. Joanna Kalka, prof. PŚ, dr hab. inż. Ewa Felis, prof. PŚ, dr inż. Sebastian Żabczyński, dr inż. Adam Sochacki oraz dr inż. Mariusz Tomaszewski. Przedstawili oni wyniki badań w formie 6 prezentacji posterowych oraz referatu ustnego pt. „Degradation of climbazole and fluconazole in intermittently loaded constructed wetlands” wygłoszonego przez dr. Sochackiego.

Kolejna edycja konferencji zaplanowana jest na wiosnę roku 2022 i zorganizowana zostanie w Szwajcarii przez University of Applied Sciences Northwestern Switzerland.

Tematy zaprezentowanych polskich posterów:

Degradation of climbazole and fluconazole in intermittently loaded constructed wetlands (AS)

Degradation of iohexol using biological and photochemical processes (SŻ)

Degradation of imidacloprid by means of solar driven processes (EF)

Toxicity evaluation of wastewater treated by constructed wetlands (JK)

Nanoparticles influence on the respiratory activity of nitrifying bacteria (MT)

Effect of immobilization and nanomaterials addition on the anammox process performed in low temperature –carriers characterisation and nitrogen removal (MT)

Program i książka abstraktów:

http://conference.mercatura.pt/events/bioremid2019/?pag=program