Przewodniczący
Prof. dr hab. Tomasz TWARDOWSKI - Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań


Zastępcy przewodniczącego
Prof. dr hab. Ewa ŁOJKOWSKA - Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-GUMed, Gdańsk
Prof. dr hab. Jerzy DŁUGOŃSKI - Uniwersytet Łódzki
Prof. dr hab. Grzegorz WĘGRZYN - Uniwersytet Gdański
 
Sekretarz
dr hab. Marcin FILIPECKI - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Członkowie Prezydium
Prof. dr hab. Józef DULAK - Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Zofia SZWEYKOWSKA-KULIŃSKA – Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań