Przewodnicząca
Prof. dr hab. Ewa ŁOJKOWSKA - Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-GUMed, Gdańsk
Prof. dr hab. Tomasz TWARDOWSKI - honorowy przewodniczący - Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań


Zastępcy przewodniczącego
Prof. dr hab. Józef DULAK - Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Marcin FILIPECKI - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 
Sekretarz
Prof. dr hab. Marcin ŁUKASZEWICZ - Uniwersytet Wrocławski

Członkowie Prezydium
Prof. dr hab. Barbara NAWROT - Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Łódź
Prof. dr hab. Tomasz TWARDOWSKI - honorowy przewodniczący - Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań