Polska Akademia Nauk uruchomiła Elektroniczny System Wyborczy PAN (ESWPAN ) na potrzeby wyborów do komitetów naukowych PAN rozpoczynających swoją  kadencję w 2024 roku.  Wybory członków i członkiń 78 komitetów rozpoczną się 18 października 2023 r. Może w nich wziąć udział ponad 35 tys. uprawnionych do głosowania samodzielnych pracowników naukowych. Mogą oni już teraz rejestrować się na stronie ESWPAN.

Komitety naukowe PAN stanowią jedyną reprezentację krajowych mikro-środowisk naukowych wyłanianą w demokratycznych wyborach. Zrzeszają specjalistki i specjalistów z różnych obszarów nauki i tworzą przestrzeń dla wymiany intelektualnej i budowania relacji między uczonymi.

Obecne kadencje Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk upływają między styczniem a majem 2024 r., dlatego rejestracja wyborców rozpoczęła się już 5 lipca br. i będzie trwała do 6 października. 17 października nastąpi ogłoszenie list wyborczych, zaś same wybory odbędą się w dniach 18-31 października 2023 r. Ogłoszenie wyników planowane jest w dniu 20 listopada 2023 r. Nowy regulamin wyborów, przyjęty uchwałą podczas posiedzenia Prezydium PAN w dniu 4 lipca 2023 r., oraz harmonogram wyborów są dostępne na stronie PAN.

Do wyborów zachęca prof. Aleksander Welfe, wice-prezes PAN:

zyro image