Dr Jacek Stępniewski, laureat tegorocznej nagrody Komitetu Biotechnologii PAN im. Profesora Wacława Szybalskiego wykorzystał nowatorskie techniki terapii komórkowej i genowej w eksperymentalnej terapii niewydolności serca po zawale u myszy. Nagrodzone osiągnięcie dotyczy badań podstawowych, ale ma znaczny potencjał translacyjny, wskazuje bowiem na możliwość zastosowania podobnej strategii w terapii niewydolności serca u ludzi. Jak pokazują badania laureata szanse na opracowanie nowych terapii istnieją, gdy wykorzystane zostaną ludzkie indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste (iPSC). Konieczne jest jednak wcześniejsze zróżnicowanie iPSC in vitro do kardiomiocytów – komórek mięśnia sercowego i podanie takich komórek do uszkodzonego narządu. Odpowiednio zaplanowane doświadczenia pokazały, że jedynie kardiomiocyty, a nie komórki izolowane z tłuszczu, mają zdolność poprawy funkcji serca po zawale. Zaletą pracy jest także długotrwała obserwacja zwierząt poddanych zabiegowi, która umożliwiła stwierdzenie, że poprawa funkcji serca następuje między 4 a 6 tygodniem po podaniu kardiomiocytów. Potwierdzenie obecności ludzkich kardiomiocytów w sercu przy równoczesnym wykazaniu utworzenia się połączeń między kardiomiocytami mysimi i ludzkimi wskazuje, iż poprawa jest zależna od właściwości elektrycznych kardiomiocytów Wyniki przedstawione w nagrodzonej publikacji otwierają możliwości dalszych badań nad stosowaniem opisanej strategii w badaniach przedklinicznych.