Komitet Biotechnologii  PAN przyjął uchwałę popierającą wspólną uchwałę Komitetów
Naukowych Wydziału I PAN w sprawie projektu ustawy o Narodowym Programie Kopernikańskim.
Komitet przyjął stanowisko popierające apel wyrażony w piśmie Pani profesor Lidii Wądołowskiej,
Przewodniczącej Rady Przewodniczących Komitetów Naukowych PAN.

W poniższym linku pełna treść uchwały

Wspólna uchwała Komitetów Naukowych i Problemowych Wydziału I PAN w sprawie projektu ustawy o Narodowym Programie Kopernikańskim