Z przyjemnością informujemy, iż profesor Józef Dulak został laureatem, przyznanej w listopadzie 2020 roku, Nagrody Specjalnej Fundacji Profesora Wacława Szybalskiego za działalność związaną z upowszechnianiem wiedzy o możliwościach i ograniczeniach medycyny regeneracyjnej.

Profesor Józef Dulak od kilku lat prowadzi działalność edukacyjną dotyczącą możliwości i ograniczeń zastosowania komórek macierzystych w medycynie regenarycyjnej.

Brał udział w aktywnym upowszechnianiu wiedzy na temat Raportu European Academies Science Advisory Council (EASAC) i Federation of European Academiae of Medicine (FEAM) zatytułowanego „Wyzwania i możliwości medycyny regeneracyjnej”, który został opublikowany w 20 czerwca 2020 roku. Był inicjatorem i głównym organizatorem zorganizowanej w formie webinarium, w dniu 25 listopada 2020 rok, Sesji naukowej zatytułowanej „Wyzwania i możliwości medycyny regeneracyjnej: Raport EASAC z polskiej perspektywy”.