Nie tylko spożywcze bobry (afrodyzjaki z płetwy bobra mają uratować nasz przyrost naturalny), przepyszne żubry (i nie chodzi tu o piwo) i niespożywcze dzikie krowy (ale też nie szalone) wyznaczają kieruki postępu i świetlanej przyszłości polskiego rolnictwa. Otóż ostatnio odbyło się posiedzenie ministrów rolnictwa krajów członkowskich UE, na którym Holandia i Estonia zainicjowały powstanie koalicji 14 państw planującej wystąpienie do nowej Komisji Europejskiej o aktualizację prawa dot. GMO w zakresie tzw. nowych technik hodowlanych (New Breeding Techniques, NBTs), do których zalicza się edycję genomów. Na szczęście był też tam nasz minister rolnictwa, Jan Krzysztof Ardanowski, który jako jedyny (!! - występy 1:27 czy 1:xx to nasza specjalność dyplomatyczna) otwarcie odrzucił holenderską inicjatywę nazywając ją furtką do liberalizacji wszystkich przepisów dotyczących GMO. Podajemy link do obszerniejszej relacji z tego wydarzenia: https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/14-eu-countries-call-for-unified-approach-to-gene-editing-in-plants/ (wcześniej informacja mogła mignąć na naszym fb).

Jeśli ktoś ma jeszcze wątpliwości, to informujemy, że Komitet Biotechnologii PAN jest sygnatariuszem apelu "Give CRISPR a chance" (do wglądu na naszej stronie w aktualnościach http://www.kbiotech.pan.pl lub pobierzcie pdf bezpośrednio -  http://www.kbiotech.pan.pl/images/pdfy/give_CRISPR_a_chance/Position_paper_on_the_ECJ_ruling_on_CRISPR_11apr2019_FINAL.pdf), w którym obecnie ponad 120 europejskich instytucji naukowych, domaga się rewizji niekorzystnego orzeczenia TSUE dot. edycji genomów. Informację o stanowisku polskich uczonych kilkakrotnie wysyłaliśmy do przedstawicieli naszego rządu (MSZ) w Brukseli (bez odpowiedzi) i oferowaliśmy Ministrowi Rolnictwa wsparcie ekspercko-edukacyjne (również bez odpowiedzi).

(Posiedzenie Rady Agrifish w Brukseli; fot: Euractiv)