Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE, które zalicza mutanty otrzymane poprzez edytowanie genomów roślin uprawnych do GMO (pisaliśmy o tym tutaj oraz podpisywaliśmy petycję tutaj) i sugeruje poddanie ich równie rygorystycznym regulacjom prawnym przed ewentualnym uwolnieniem do środowiska, niesie bardzo negatywne konsekwencje dla rolnictwa, społeczeństwa i gospodarki. Zachęcamy do lektury stanowiska środowisk naukowych z całej Europy pt. "Regulating genome edited organisms as GMOs has negative consequences for agriculture, society and economy" (kliknij), którego KB PAN jest też sygnatariuszem. Poniżej instytucje wspierające inicjatywę doprowadzenia do zmiany tego restrykcyjnego i niemającego naukowych podstaw prawa.

Logos 11apr2019