Komitet Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk opracował spójne stanowisko dotyczące wykorzystania GMO pt.: "Nowe technologie szansą polskiej gospodarki: GMO dla przemysłu i rolnictwa" . Pełny tekst stanowiska wraz z uzasadnieniem w załączniku: GMO dla przemysłu i rolnictwa

Jeśli Ty i twoi znajomi popieracie to stanowisko wydrukuj formularz, zbierz podpisy i prześlij skan (lub zdjęcie).

Oprócz członków Komitetu Biotechnologii PAN, stanowisko poparło wielu znakomitych naukowców z takich instytucji jak: IBB PAN, SGGW