Komitet Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk opracował ekspertyzę „Biogospodarka, biotechnologia i nowe techniki inżynierii genetycznej”, którą w załączeniu przedkladamy (dokument pdf - proszę kliknąć link).
Raport ten wychodzi naprzeciw potrzebie wypełnienia luki informacyjnej i ustawodawczej w zakresie nowych odkryć inżynierii genetycznej i komórkowej. Zespół  ekspertów Komitetu Biotechnologii przedstawia  zagadnienia nowoczesnej biotechnologii w szerokim  kontekście współczesnej biogospodarki w obiegu zamkniętym. W opracowaniu przedstawiony jest  zarówno stan obecny, jak również  proponowane są rozwiązania w ntekście rozwoju  innowacyjnej gospodarki naszego kraju.
Zapraszamy wszystkie zainteresowane strony do korzystania i dystrybucji opracowania ze wskazaniem źródła.
Nieco wcześniej - w kwietniu 2017 - powstała nota wyjaśniająca "New techniques in Agricultural Biotechnology", która nieco szerzej omawia techniczne aspekty nowych technologii w biotechnologii rolniczej, tzw. zielonej biotechnologii, zwracając szczególnie uwagę na nieaktualne definicje i nieprecyzyjne rozwiązania w obowiązującym w Unii Europejskiej prawie. Nota ta została opracowana na zlecenie Komisji Europejskiej przez niezależnych ekspertów działających w High Level Group of Scientific Advisors. Nota jest dostępna na stronach KE - kliknij tutaj.
 
ekspertyza      nbt