Presidium of the Committee of Biotechnology of the Polish Academy of Sciences

President

Prof. Ewa ŁOJKOWSKA – Intercollegiate Faculty of Biotechnology University of Gdansk – Medical University of Gdansk, Gdańsk
Prof. Tomasz TWARDOWSKI - honorary president - Institute of Bioorganic Chemistry PAS, Poznań

    Executive Board member of EUROPEAN FEDERATION OF BIOTECHNOLOGY

Vice-President
Prof. dr hab. Józef DULAK - Jagiellonian University, Kraków
Prof. dr hab. Marcin FILIPECKI - Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Warszawa
 
Presidium members
Prof. dr hab. Tomasz TWARDOWSKI - Institute of Bioorganic Chemistry PAS, Poznań
Prof. dr hab. Barbara NAWROT - Centre of Molecular and Macromolecular studies PAS, Łódź
 
Secretary
Prof. dr hab. Marcin ŁUKASZEWICZ - University of Wrocław
 

All Committee of Biotechnology Members

Honorary Members

 • Czł. rzeczyw. PAN Wojciech Jacek STEC - Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN
  chemia bioorganiczna

PAS Members

 • Czł. koresp. PAN Włodzimierz BEDNARSKI - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
  biotechnologia żywności
 • Czł. koresp. PAN Grzegorz WĘGRZYN - Uniwersytet Gdański
  biologia molekularna, mikrobiologia, biotechnologia medyczna
 • Czł. koresp. PAN Zofia SZWEYKOWSKA-KULIŃSKA – Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
  biologia molekularna
 • Czł. koresp. PAN Kazimierz STRZAŁKA - Uniwersytet Jagielloński
  fizjologia i biotechnologia roślin

Ordinary Members

 • dr hab. inż. Wojciech BIAŁAS - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Prof. dr hab. Jacek Edward BIELECKI - Uniwersytet Warszawski

 • Prof. dr hab. inż. Stanisław BIELECKI - Politechnika Łódzka
  biochemia techniczna, enzymologia
 • Prof. dr hab. Krystyna BIEŃKOWSKA-SZEWCZYK, Uniwersytet Gdański
 • Prof. dr hab. inż. Janusz BORATYŃSKI - IITD PAN im. Ludwika Hirszfelda.
 • Prof. dr hab. Jerzy DŁUGOŃSKI - Uniwersytet Łódzki
  mikrobiologia przemysłowa
 • Prof. dr hab. Józef DULAK - Uniwersytet Jagielloński
  biochemia, biotechnologia medyczna, biologia molekularna
 • Prof. dr hab. Marek FIGLEROWICZ - Instytut Chemii Bioorganicznej PAN,
  biotechnologia roślin, biologia molekularna, wirusologia, biologia RNA
 • Prof. dr hab. inż. Marcin FILIPECKI – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  biotechnologia roślin
 • Prof. dr hab. Katarzyna HRYNKIEWICZ - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prof. dr hab. Andrzej Kiejstut KONONOWICZ - Uniwersytet Łódzki
  genetyka molekularna roślin
 • Prof. dr hab. Maria KOZIOŁKIEWICZ - Politechnika Łódzka
  biotechnologia, chemia bioorganiczna
 • Prof. dr hab. Artur KRĘŻEL - Uniwersytet Wrocławski
 • Prof. dr hab. Magdalena KRÓL, SGGW Warszawa
 • Prof. dr hab. Katarzyna Dorota LISOWSKA - Uniwersytet Łódzki
 • Prof. dr hab. Małgorzata ŁOBOCKA - Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie
  mikrobiologia przemysłowa
 • Prof. dr hab. Ewa ŁOJKOWSKA - Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-AMG, Gdańsk
  biotechnologia roślin, fitopatologia
 • Dr hab. Magdalena ŁUCZAK - Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań
 • Prof. dr hab. Marcin ŁUKASZEWICZ - Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Robert MALINOWSKI - Instytut Genetyki Roślin PAN, Poznań
  biotechnologia roślin
 • Dr hab. Andrzej MAZUR, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Lublin
 • Prof. dr hab. Korneliusz MIKSCH - Politechnika Śląska, Gliwice
  biotechnologia środowiska
 • Kazimierz MURZYN, Klaster Life Science, Kraków
 • Prof. dr hab. Anna NADOLSKA-ORCZYK - Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB, Radzików
  biotechnologia roślin
 • Prof. dr hab. Barbara NAWROT - Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Łódź
  chemia bioorganiczna
 • Dr hab. Aleksandra OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA, prof. IOR, Instytut Ochrony Roślin, PIB, Poznań
 • Prof. dr hab. Wacław ORCZYK - Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB w Radzikowie
  biotechnologia roślin
 • Dr hab. Marlena PECYNA, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • Prof. dr hab. Zofia PIOTROWSKA-SEGET - Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prof. dr hab. Tomasz PNIEWSKI - Instytut Genetyki Roślin PAN, Poznań
 • Prof. dr hab. Monika RAKOCZY-TROJANOWSKA - SGGW, Warszawa
 • Prof. dr hab. Waldemar Roman RYMOWICZ - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Prof. dr hab. Agnieszka SIRKO - Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie
 • Prof. dr hab. Anna SKORUPSKA - Uniwersytet im. M. Curie-Skłodowskiej
 • Dr Sławomir SOWA, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Radzików
 • Prof. dr hab. Joanna SZURMACZ-GÓRSKA, Uniwersytet Śląski Katowice
 • Prof. dr hab. Tomasz TWARDOWSKI - Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań
  biologia molekularna, legislacja w biotechnologii
 • Dr hab. Maciej WNUK, prof. URz, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
 • Prof. dr hab. Janusz ZIMNY - Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Radzików
  biotechnologia roślin
 • Dr Tomasz ZIMNY, Instytut Prawa PAN, Warszawa