Adres do korespondencji:

Międzyuczelniany Wydział Bioetchnologii UG i GUmed,

ul. Abrahama 58, 80-307 Gdańsk,

tel. +58 5236345, tel. kom. +48 725991070, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..pl

Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa,

Tel. +225932171, Tel./fax: +225932152, e-mail: marcin_filipecki(at)sggw.pl